ĐẤU SĨ - MAGIC GLADIATOR

Cách tăng điểm
Dame chủ yếu là Sức mạnh hoặc Năng lượng nếu theo đường phép thuật
Dùng 10 điểm để chia ra cộng
Theo đường sức mạnh
Sức mạnh: 6
Nhanh nhẹn: 4
Năng lượng: tăng tầm 1000 hoặc 2000 để lấy sát thương tuyệt chiêu
Hoặc muốn dame lớn thì tăng Sức mạnh 7 / 3 Nhanh nhẹn
Theo đường Phép thuật (đánh skill Hỏa Diệm Kiếm lấy Combo)
Sức mạnh: đủ mặc đồ
Nhanh nhẹn: 4
Năng lượng: 6
Hoặc muốn dame lớn hơn thì tăng Nhanh nhẹn 3 / 7 Năng lượng
Hoặc muốn tốc độ đánh nhanh hơn thì tăng Nhanh nhẹn 5 / 5 Năng lượng hoặc Nhanh nhẹn 6 / 4 Năng lượng
Lưu ý: Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ!