THIẾT BINH - RAGE FIGHTER

Cách tăng điểm
Dame chủ yếu là Sức mạnh
Dùng 10 điểm để chia ra cộng
Theo Skill vật ngã
Sức Mạnh: 5
Nhanh nhẹn: 1
Thể lực: 4
Theo skill Ảo ảnh liên hoàn
Sức mạnh: 6
Nhanh nhẹn: 4
Hoặc muốn dame lớn thì tăng Sức mạnh 7 / 3 Nhanh nhẹn
Lưu ý: Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ!