TIÊN NỮ - FAIRY ELF

Cách tăng điểm
Dame chủ yếu là Nhanh nhẹn
Dùng 10 điểm để chia ra cộng.
Sức mạnh: đủ mặc đồ
Nhanh nhẹn: tăng toàn bộ vào nhanh nhẹn
Lưu ý: Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ!