NỘI DUNG:
Sự kiện mùa hè là một sự kiện mà Ghost Flame Fire (Hỏa Diệm Quỷ) sẽ xâm chiếm lục địa Mu, khi tiêu diệt bạn sẽ có cơ hội nhận được Rất nhiều vật phẩm như là:
- Ngọc L, Cre
- Zen

ĐỊA ĐIỂM: Server 10
- Atlan (57,44)

THỜI GIAN
Diễn ra trong 15 Phút vào 12h chủ nhật hàng tuần.