SỰ KIỆN HỖ TRỢ TÂN THỦ VÀ ĐUA TOP TÂN THỦ

Hỗ Trợ Tân Thủ: Từ ngày 29/12


Tạo nhân vật mới: 10 lân reset, 1000 point, level 6, 10.000.000 Zen

Cập nhật: Từ ngày 03/01/2019 hỗ trợ tân thủ 20 lần reset, level 6, 2000 point, 10.000.000 ZEN

Đua Top Tân Thủ (Top Ngày):


Thời gian:
Từ 30/12/2018 - 09/01/2019
Phần Thưởng:
1 Box 1 + 1 Box 2
Thể lệ:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có số lần reset cao nhất trong ngày sẽ giành chiến thắng.
Thứ hạng được tính theo: Xếp Hạng > BXH Nhân Vật > BXH Reset 1


Lưu ý: Nếu người chơi có bất kì gian lận để giành giải thưởng, BTC có quyền huỷ giải thưởng của người chơi và trao cho người chơi có thứ hạng kế tiếp