vẫn còn ae chơi vẫn còn tia hy vọng.. sao adm ích kỷ vãi.. thấy mem sút đi là bỏ bê sever rồi chặn cả face mem.. sập thỳ cho sập mẹ luôn đi cứ dấp dứng làm gì.. bọn bug agi vẫn chạy ầm ầm trong game